หน้าแรก เกี่ยวกับวารสาร กองบรรณาธิการ คำแนะนำผู้เขียน ส่งบทความ การสมัครสมาชิก วารสารวิชาการ ติดต่อเรา
เกี่ยวกับวารสาร
กองบรรณาธิการ
คำแนะนำผู้เขียน
ส่งบทความ
การสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ
ติดต่อเรา
 
 
 
 

การติดต่อสอบถามข้อมูล


กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1180, 1206
โทรศัพท์มือถือ 081-8492561
อีเมล: hcujournal.sci@gmail.comเว็บไซต์วารสาร : http://scijournal.hcu.ac.th/ojs

 

 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180