การติดต่อสอบถามข้อมูล
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1180, 1256
โทรศัพท์มือถือ 086-3742561
อีเมล : hcujournal.sci@gmail.com

QR-code.jpg
เว็บไซต์วารสาร : http://scijournal.hcu.ac.th/ojs

Principal Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

Support Contact

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ