นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสำหรับการเรียนรู้และความจำ

  • ปรัชญา แก้วแก่น
Keywords: นูโทรปิกส์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, สารสกัดจากธรรมชาติ, การเรียนรู้และความจำ

Abstract

บทคัดย่อ

นูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติหลายชนิด มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและการทำงานในเซลล์ประสาท ทำให้ประสิทธิภาพกับการเรียนรู้และความจำดีขึ้น ปัจจุบันมีการผลิตนูโทรปิกส์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการทำงานของสมอง จึงต้องมีการวิจัยเพื่อพิสูจน์กลไกที่เป็นไปได้ของสารสกัดจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากสารพฤกษเคมีตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ อาทิ ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาท การกระตุ้นที่ตัวรับการยับยั้ง การดูดกลับของสารสื่อประสาท กลไกที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดในสมองโดยการขยายหลอดเลือด      ทำให้ลดความหนืดของเลือดลง หรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ การบริโภคนูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองอันอาจเกิดจากสภาวะหลอดเลือดตีบตัน การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทไม่ว่าจะเกิดจากการได้รับสารพิษ การกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ หรือการเสื่อมสลายตามวัย ต้องคำนึงถึงขนาดการใช้ที่เหมาะสมในการออกฤทธิ์ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคนูโทรปิกส์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ

Published
2019-01-21