ตัดสายสะดือช้าลงเพื่อสุขภาพที่ดีของทารก

Delayed cord clamping for healthy Infant

  • จันเพ็ญ บางสำรวจ
Keywords: การตัดสายสะดือ, ภาวะเลือดออกในสมอง, โลหิตจาง, การอักเสบ, ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอันแน่น, ฮีโมโกลบิน, ธาตุเหล็ก, Cord clamping, Cerebral hemorrhage, Anemia, Inflammation, Hemoglobin, Iron

Abstract

         จากการรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับการตัดสายสะดือและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาขณะตัดสายสะดือในทารกแรกคลอดพบว่า การตัดสายสะดือช้าในทารกแรกคลอดช่วยลดภาวะเลือดออกในสมอง โลหิตจาง และลดการอักเสบของร่างกายได้ และมีรายงานว่าสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจากรกเข้าสู่ทารก ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นฮีโมโกลบิน และการสะสมธาตุเหล็ก รวมทั้งเพิ่มความต้านทานของหลอดเลือดและความหนืดของเลือดโดยไม่เกิดภาวะมีเม็ดเลือดแดงหรือบิลิรูบินมากกว่าปกติ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตัดสายสะดือประมาณนาทีที่ 2 หลังคลอด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อยู่ตรงกลางของช่วงที่เลือดไหลจากรกไปสู่ทารก (เลือดจะเริ่มไหลผ่านรกประมาณ 1 นาที หลังคลอดและสิ้นสุดที่นาทีที่ 3) แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ดีที่สุดในการตัดสายสะดือนั้นปัจจุบันยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน

          This paper summarizes the physiology of cord clamping, and reviews the timing of cord clamping for healthy Infant. Delayed umbilical cord clamping in infants has been associated with decreased rates of cerebral hemorrhage , anemia, and inflammation. It has also been reported that placental transfusion, hematocrit, hemoglobin and iron stores increase, as well as vascular resistance and blood viscosity, with no differences in polycythemia or bilirubin levels requiring treatment. A clamping delay of around 2 min is both feasible and effective. This interval coincides roughly with the end of cord pulsations (between 1 and 3 min). However, optimal timing for clamping the cord remains uncertain.

References

1. Berhrsin J, Gibson A. Cardiovascular system adaptation at birth. J Paediatr Child Health 2011;21(1):1-6.
2. Kulkarni NV. Clinical anatomy: a problem solving approach. 2nd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2012.
3. Mercer J, Erickson-Owens D. Delayed cord clamping increases infants’ iron stores. Lancet 2006;367(9527):1956-8.
4. Quan A, Leung SW, Lao TT, Man RY. 5-hydroxytryptamine and thromboxane A2 as physiologic mediators of human umbilical artery closure. J Soc Gynecol Investig 2003;10:490-5.
5. White RP. Pharmacodynamic study of maturation and closure of human umbilical arteries. Am J Obstet Gynecol 1989;160:229-37.
6. Boura AL, Boyle L, Sinnathuray TA, Walters WA. Release of prostaglandins during contraction of the human umbilical vein on reduction of temperature. Br J Pharmacol 1979;65:360-2.
7. Niermeyer S, Velaphi S. Promoting physiologic transition at birth: Re-examining resuscitation and the timing of cord clamping. Semin Fetal Neonatal Med 2013;18(6):385-92.
8. Kluckow M, Evans N. Low superior vena cava flow and intraventricular haemorrhage in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000;82:F188e94.
9. Kohn A. Time to Delay: A literature review of delayed cord clamping. J Neonatal Biol 2013; 2(2):1-5.
10. Tarnow-Mordi WO, Duley L, Field D, Marlow N, Morris J, Newnham J, et al. Timing of cord clamping in very preterm infants: more evidence is needed. Am J Obstet Gynecol 2014;211(2):118-23.
11. Nelle M, Zilow EP, Bastert G, Linderkamp O.Effect of Leboyer childbirth on cardiac output, cerebral and gastrointestinal blood flow velocities in full-term neonates. Am J Perinatol 1995;12:212–6.
12. Gutierrez A, Velasquez R, Iriarte M. Analysis of clinical course in term patients with early and delayed umbilical cord clamping after birth. Internet J Pediatr Neonatol 2010;11(2).
13. Andersson O, Hellström-Westas L, Andersson D,Domellöf M. Effect of delayed versus early umbilical cord clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. BMJ 2011;343:d7157.
14. Kaempf JW, Tomlinson MW, Kaempf AJ, Wu Y, Wang L, Tipping N, et al. Delayed umbilical cord clamping in premature neonates. Obstet Gynecol 2012;120(2 Pt 1):325e30.
15. Aziz K, Chinnery H, Lacaze-Masmonteil T. A single-center experience of implementing delayed cord clamping in babies born at less than 33 weeks’gestational age. Adv Neonatal Care 2012;12:371e6.
16. Chaparro CM, Neufeld LM, Tena Alavez G, Eguia-Líz Cedillo R, Dewey KG. Effect of timing of umbilical cord clamping on iron status in Mexican infants: a randomised controlled trial. Lancet 2006;367(9527):1997-2004.
17. Rabe H, Diaz-Rossello JL, Duley L, Dowswell T.Effect of timing of umbilical cord clamping and other strategies to influence placental transfusion at preterm birth on maternal and infant outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2012;8:CD003248.
18. McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2013;7:CD004074.
19. Mercer J, Vohr B, McGrath MM, Padbury JF, Wallach M, Oh W. Delayed cord clamping in very preterm infants reduces the incidence of intraventricular hemorrhage and late-onset sepsis: a randomized controlled trial. Pediatrics 2006;117:1235-42.
20. Yao AC, Hirvensalo M, Lind J. Placental transfusion-rate and uterine contraction. Lancet 1968;1(7539):380e3.
21. Peltonen T. Placental transfusion advantage and disadvantage. Eur J Pediatr 1981;137:141e6. 22. Zaramella P, Freato F, Quaresima V, Secchieri S, Milan A, Grisafi D, et al. Early versus late cord clamping: Effects on peripheral blood flow and cardiac function in term infants. Early Hum Dev 2008;84(3):195-200.
23. Wang Y, Zhao S, Rafael S. Vascular biology of the placenta. Morgan & Claypool Life Sciences;2010.
24. Aladangady N, Mc Hugh S, Aitchison T, Wardrop C, Holland B . Infants’ blood volume in a controlled trial of placental transfusion at preterm delivery. Pediatrics 2006;117:93-8.
25. Singhal N, Niermeyer S. Neonatal resuscitation where resources are limited. Clin Perinatol 2006;33:219-28.
26. Ibrahim HM, Krouskop RW, Lewis DF, Dhanireddy R. Umbilical cord clamping and preterm infants: a randomized trial. BMJ 1993;306:172-5.
27. McDonald SJ, Middleton P. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2008;16(2):CD004074.
28. Andersson O, Hellström-Westas L, Andersson D,Clausen J, Domellöf M. Effects of delayed compared with early umbilical cord clamping on maternal postpartum hemorrhage and cord blood gas sampling: a randomized trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92:567-74.
29. A study of the relationship between the delivery to cord clamping interval and the time of cord separation. Midwifery 1991;7(4):167-76.
Published
2017-06-22