Return to Article Details การใช้กรดออกซาลิกเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว Download Download PDF