บทความพิเศษ
 - Digital-imaging colorimetry of reaction between formaldehyde and purpald reagent on paper-based analytical device

บทความวิจัย
- Biosorption of lead from aqueous solution by fungal biomass of Aspergillus niger and Rhizopus sp.
- การรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ตนมข้าวโพดโยเกิร์ตนมวัว และโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
- การใช้กรดออกซาลิกเพื่อยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
- การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากสารหนูที่ปนเปื้อนในอาหารทะเล
- การตรวจวิเคราะห์ Bacillus cereus ในอาหารโดยเทคนิคพีซีอาร์

บทความวิชาการ
- ไนตริกออกไซด์กับโรคหลอดเลือดตีบแข็ง
- วิตามินกับอนุมูลอิสระ
- ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนได้จริงหรือ?

Published: 2017-07-04

Full Issue

Articles